Presentasjonsmal for Vest brannregion

Nå kan du bruke PowerPoint-mal med Vest brann- og redningsregion sin logo og grafiske profil.

Den nye malen for PPT kan du laste ned her.

Når du åpner malen ligger det fire sider tilgjengelig i venstre marg. De neste sidene legger du til selv ved å klikke på «nytt lysbilde».

Presentasjonsmalen ligger også under «presentasjoner/risikogrupper».