Austevoll kommune går inn Vest brann- og redningsregion

Kommunestyret i Austevoll fattet 1. november vedtak om at kommunen inngår som medlem i Vest brann- og redningsregion.

Dermed blir det 17 kommuner som nå deltar i brannsamarbeidet.

Austevoll kommunes kommunevåpen.