Invitasjon til fagsamling

Fredag 29. mars er det fagsamling i hulroms-/konstruksjonsbrann og «befalsløft skjærslokker» på Bergen hovedbrannstasjon. Meld deg på innan 25. mars.

Tid: Fredag 29. mars 08:30- 15:00
Stad: Bergen hovedbrannstasjon, Parolen
Påmelding: Innan 25.03.19. Meldast per epost til: Bente.Televik@bergen.kommune.no

Program:

08:30- 09:30 – Kenth Haukeland, fagansvarlig røykdykking/slokketeknikk. Brann i hulrom og konstruksjonsbrann

09:30- 15:00 – Christofer Nilsson, CCS Cobra og David Nilson, Styrkeleder i Halmstad.

Befälslyft Släcktaktik:

Kursen innehåller teoretiska moment genomförbara på plats hos Er, i lektionssal. Främst vänder sig kursen till alla olika befälsnivåer inom er organisation men kan även passa för exempelvis ”enhetsledare” eller andra som kan hamna i en släcktaktiskt ledande position vid insats.

Efter genomförd föredragning skall eleven känna sig inspirerad till att kunna vidareutveckla ett dynamiskt släcktaktiskt tänk med för eleven tillgänglig teknik. I syfte att över tid kunna utvecklas personligen att genomföra säkrare, effektivare och miljö lindriga insatser mot brand i byggnad.

Utbildningen omfattar en halvdag med följande innehåll:
– Släcktaktik, hur gör vi idag?
– Fallstudier, analys av skarpa insatser från hela världen

30 min lunsj kl. 12:00-12:30, mat kan kjøpast i kantina.

15:00 – Kort oppsummering/avslutning