Invitasjon til seminar om eksponering av røyk

Tysdag 28. mai inviterer Vest brann- og redningsregion til seminar og workshop med tema eksponering av røyk. Seminaret finn stad på Bergen hovedbrannstasjon frå kl. 10:00-14:00.

Førebels plan:

Eksponering av røyk – Tommy Kristoffersen, seksjonsleiar Bergen brannvesen

– Kva er farane
– Kva seier regelverket
– Litt frå Arbeidstilsynets rapport.
– Erfaringar frå Bergen og andre

Kreftrisiko blant brannmenn – Cecilie Rosting, Postdoktor | Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

– Status på forskingsprosjekt

Utforming av brannstasjon – Erfaringar – N.N

– Mange brannvesen må bygge om/nytt for å tilfredsstille krav

Erfaringsutveksling/diskusjon

Målgruppa for seminaret er:

Leiarar, verneombod/tillitsvalgte og andre i brannvesen i Vest brann- og redningsregion.

Påmeldingsskjema:

Påmeldingsskjema finn du til høgre på denne sida.