Lærte om innsatslederstøtte i København

15. februar besøkte fagutvalga for nødmeldetenesta og brann- og redningsberedskap, brannvesenet i København. Fagutvalga fekk ei svært god innføring i korleis alarm- og vaktsentralen hos Hovedstadens Beredskab yter innsatslederstøtte.

Bakgrunnen for besøket er målsetjinga i Vest brann- og redningsregion om å arbeide for at nødmeldingstenesta i VBR innan 2021 skal tilby innsatslederstøtte på eit høgt nivå gjennom kompetanseheving, erfaringslæring og teknologiutnyttelse.

På besøk hos København brannvesen

Foto: Børre Brekkvassmo

Alarm- og vaktsentralen i København. Foto: Børre Brekkvassmo