Ny rådgiver for Vest brann- og redningsregion

Brann- og beredskapssjef Pål Fromreide Hansen (42) i Askøy kommune har takket ja til tilbudet om stillingen som rådgiver for Vest brann- og redningsregion (VBR).

Pål er utdannet branningeniør fra Høgskolen Stord/Haugesund, har tilleggsutdannelse i personalledelse og kompetanseutvikling fra Norges Handelshøyskole og er i gang med et studium i beredskapsledelse fra Høgskolen på Vestlandet. Han har lang og variert erfaring både fra deltidsbrannvesen og kasernert brannvesen, blant annet som brann- og beredskapssjef i Øygarden kommune fra 2004 til 2006 og nå sist altså som brann- og beredskapssjef i Askøy kommune.

Med sin faglige ballast og gode samarbeidsevner vil han bli en solid ressurs i den daglige driften og videreutviklingen av VBR.

Han tiltrer stillingen 4. mars 2019, og vil ha kontorsted på Bergen hovedbrannstasjon.