Ruster for fremtidige skogbranner

Hvordan kan brannvesenene i regionen best mulig forberede seg til – og samarbeide om – både forebygging og bekjempelse av fremtidige skogbranner?

Regner klasker på ruten i foredragssalen når brannfolk fra hele Vest brann- og redningsregion har samlet seg for å snakke om skogbrann. Grillsesongen er kanskje bare et fjernt minne, men årets sommer var den tørreste man kan huske, og brannfaren i vegetasjonen var skyhøy. Dette er bakgrunnen for den første fagsamlingen for medlemsbrannvesen i Vest brann- og redningsregion torsdag 4.-fredag 5. oktober på Bergen hovedbrannstasjon. Det er nemlig nå i begynnelsen av vinterhalvåret at man må forberede seg til skogbrannfaren i sommerhalvåret.

Sentrale spørsmål som ble stilt under samlingen var: Hva lærte vi av skogbrannene i Norge og Sverige i sommer? Hvilke gode erfaringer tar vi med oss videre og hva må vi passe på å ikke gjøre igjen? Hvordan skal vi legge gode planer sammen og øve på disse for å stå godt rustet til neste gang det skjer?

Stor bredde, men likevel sammenheng i programmet

Erfaringer fra årets skogbranner ble delt av brannsjef Leif Linde og brigadeleder John Magnus Birkeland fra Bergen brannvesen, brannsjef Dag Botnen fra Haugaland Brann og redning IKS og Ola Morin fra Helsingborgs brandförsvar. Fagdirektør Hans Kristian Madsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet snakket blant annet om nasjonal skogbrannberedskap, mens seksjonsleder Tommy Kristoffersen fra Bergen brannvesen fortalte om hvordan man jobbet med blant annet skogbrann i EUs Emergency Response Coordination Centre (ERCC).  Forsker og professor Torgrim Log fra Høgskulen på Vestlandet gav innsikt i hvordan luftfuktigheten virker inn på brannrisiko.

– Vi tror at dette traff alle deltakerne – med en spennvidde som knyttet sammen de helt praktiske erfaringene med forskningsbaserte teorier og konklusjoner. Samlingen er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet i Vest brann- og redningsregion, uttaler Leif Linde, leder av Vest brann- og redningsregion og brannsjef i Bergen brannvesen.

– Dette kommer innbyggerne i regionen til gode

Blant de rundt 50 deltakerne på fagsamlingen var overbrannmester Torleif Ones fra Kvam brann og redning. Han uttaler at det faglige utbyttet fra samlingen var svært bra.

– Skogbranner er så utrolig ressurskrevende for det enkelte brannvesen i regionen at vi ikke greier det alene. Det å ta tak i et slikt tema nå i oppstarten av Vest brann- og redningsregion staker ut en felles kurs og gir også gode relasjoner oss imellom. Samarbeid om for eksempel planer, øvelser, HMS, mannskap og utstyr er noe som kommer innbyggerne til gode når det virkelig gjelder! mener Torleif Ones.